GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 2012 yılından beri “GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’” yürütülüyor. Proje kapsamında YE ve Enerji Verimliliği alanında Bölgemizde Biyokütle, güneş enerjili sulama, enerji verimliliği, sulama pompalarında enerji verimliliği gibi bir çok pilot proje yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Bu çerçevede ODTÜ-MATPUM merkezi ile işbirliği içerisinde “GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Etüd Projesi” uygulamaya konuldu. Proje kapsamında Karbon nötr ekonomiye geçiş konusu her yönüyle incelenerek özellikle Sanayi ve Şehir bileşenleriyle ilgili stratejiler ve eylemler ortaya konulacak. Proje sonunda, GAP Bölgesinin önümüzdeki on yılına ışık tutacak “GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Eylem Planı” oluşturulacak.

GAP Bölgesi’ndeki çeşitli kamu kurumlarının katılımıyla 29 Mart 2018 tarihinde Şanlıurfa’da proje danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcı kurumların görüşleri alınarak eylem planı şekillendirilecek.