GAP Bölgesi İçin Karbon Nötr Ekonomiye Geçiş Eylem Planı Oluşturuluyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 2012 yılından beri “GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’” yürütülüyor. Proje kapsamında YE ve Enerji Verimliliği alanında Bölgemizde Biyokütle, güneş enerjili sulama, enerji verimliliği, sulama pompalarında enerji verimliliği gibi bir çok pilot proje yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede ODTÜ-MATPUM merkezi ile işbirliği [...]