Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması (YEEV) Projesi, Harran Üniversitesi GAP-YENEV Merkezi ve GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi 27-29 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ICCI 2016 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda tanıtıldı. Fuar alanında kurulan standı ziyaret eden özel sektör, devlet kurumu ve üniversite temsilcilerine yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik proje çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı ve işbirliği olanakları değerlendirildi.

ICCI 2016