Proje Adı: GAP Bölgesinde Endüstriyel İşletmelerin Karbon Emisyonunun Düşürülmesi ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmanın Desteklenmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Ağustos 2016-Mart 2017

Proje Süresi: 8 Ay

Fon Kaynağı: Foreign & Commonwealth Office tarafından British Prosperity Fund (Britanya Refah fonu) programı çerçevesinde tamamı desteklenmiştir.

Uygulayıcı Kuruluş: GAP BKİ

Proje Ortakları: Harran Üniversitesi(GAP-YENEV)

Amacı: Bu projenin amacı, GAP Bölgesindeki sanayi sektörüne ait, belirlenen fırsatları hayata geçirmek için finansal model ve eylem planını da içeren bir düşük karbonlu endüstriye geçiş planı hazırlanmasıdır.

 

Hedefleri:

Projede, GAP bölgesi genelinde sektör temsilinin göz önünde bulundurularak, enerji profesyonelleri tarafından yapılacak olan 20 adet etüt çalışması yardımıyla sektörün  genel durumunun gözlemlenmesi ve buradan yola çıkarak Bölge sanayisi için düşük karbonlu ekonomiye geçiş için bir aksiyon planı oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje aktiviteleri ve sonuç raporunun hazırlanması süreci, bir İngiliz firmanın danışmanlığı alınarak tamamlanmıştır.

 

Faaliyetler:

Proje aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilmektedir: Aşama 1: Yerel endüstriyel enerji verimliliği danışmanlarına eğitim verilmesi,Aşama 2: Örneklem büyüklüğünün ve örnek endüstriyel tesislerin tanımlanması,Aşama 3: Yerinde detaylı enerji etütlerinin yapılması ve tekno-ekonomik değerlendirme raporlarının geliştirilmesi,Aşama 4: Belirlenen fırsatları uygulamak için finansman modelleri ve eylem planları da dâhil, Bölgemiz için düşük karbonlu bir sanayi planının geliştirilmesi.

Fotoğraflar:

Rev: 31.01.2017