Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi 

Proje Adı: Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2017- 2019

Proje Süresi: 3 Yıl

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe (GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: GAP BKİ, UNDP

 

Amacı: GAP Bölgesi’nde tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, üretim faktörlerinin ve üretim kaynaklarının daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması suretiyle, Bölgenin rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

 

Hedefleri:

Proje ile GAP Bölgesi’nin başat ekonomik sektörleri arasında yer alan tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde başta su ve enerji olmak üzere, kaynakların en etkin biçimde kullanımımın modellenmesi ve yaygınlaştırılması ve birincil üretim ve işleme süreçlerinde verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Faaliyetler:

 

Bileşen 1: Mevcut Durum Analizi

1.1 Bölgesel stratejik ürünlerin belirlenmesine yönelik Filtreleme Yaklaşımının Geliştirilmesi

1.2 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı İkincil Analizler

1.3 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı Birincil Analizler

1.4 Bulguların Raporlanması

Bileşen 2: Stratejik Planlama

2.1 Seçilen bölgesel stratejik ürün ve değer zinciri tabanlı Öngörü Çalışması

2.2 Pilot Girişimlerin Tasarlanması

2.3 Stratejik Çerçeve Raporunun Hazırlanması

Bileşen 3: Pilot Uygulamalar

3.1 Pilot İşletmelerin Belirlenmesi

3.2 Pilot Proje Planlarının Hazırlanması

3.3 Pilot İşletme Dönüşüm Programlarının Hazırlanması

3.4 Uygulama, İzleme ve Değerlendirme

Bileşen 4: Sürdürülebilirlik Altyapısının Oluşturulması

4.1 Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması

4.2 Yönetişim Yapısının Kurulması ve Koordinasyon

4.3 Eğitim ve Yayım

4.4 Kurumsal Yetkinlikler ve Ölçeklendirme

 

Beklenen Çıktılar:

·         Küresel ve ulusal yönelimler ve kıyaslamalar kullanılarak tarım ve tarıma dayalı sanayide Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mevcut durumunun tespit edilmesi  ·         Tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliği stratejik çerçevesinin oluşturulması ·         Pilot projeler uygulanarak kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir modellerin oluşturulması Sürdürülebilirlik altyapısının oluşturularak Proje etkisinin sürdürülebilir hale getirilmesi Proje, UNDP teknik desteğiyle devam etmektedir. Rev: 25.12.2017