Proje Adı: Hayvansal Atık Kökenli Model Biyogaz Tesisinin Kurulması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 16.12.2015- 16.12.2017

Proje Süresi: 2 Yıl

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Dicle Üniversitesi

Proje Ortakları:

Amacı: Projenin amacı, büyükbaş hayvan üreticileri için maliyeti düşük, küçük ölçekli bir pilot biyogaz tesisinin kurulmasıdır.

Hedefleri: Projede, kırsal kesime yönelik, yüksek verimli, yatırım, işletim ve bakım maliyetleri oldukça düşülmüş, kolay kurulum ve kullanım özelliklerine sahip, orta teknolojili, 20 m3 kapasiteli bir biyogaz tesisi, 30 büyükbaş hayvan kapasiteli Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Tesislerinde bulunan besi inekçiliği işletmesinde kurulacak ve mezofilik bölgede 1,5 m3-biyogaz/m3-reaktör.gün gibi yüksek biyogaz üretim değerlerine ulaşılması hedeflenmektedir. Oluşturulması düşünülen pilot ölçekli sistemde elde edilen biyogaz, piyasada bulunan cihazlarda küçük modifikasyonlar yapılarak, pişirme, sıcak su kullanımı, ısınma ve elektrik üretimi amacıyla kullanılacaktır. Bu sistem üzerinde yapılacak olan pH, sıcaklık, yükleme oranı, karıştırma şekli vb. teknik üretim çalışmaları sonunda optimum koşullar belirlenerek, ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve işletme parametreleri Diyarbakır ili ve çevre illerde modern işletmelere sahip lider üreticilerle paylaşılacaktır.

Faaliyetler: Sistem kurulum çalışmaları devam etmektedir.

Fotoğraflar:

Rev: 01.02.2017