Proje Adı: Sürdürülebilir Yeşil Prototip Yapı Uygulaması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 19.12.2016- 19.12.2017

Proje Süresi: 12 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Gaziantep Üniversitesi

Proje Ortakları:

Amacı: Projenin genel amacı emisyon değerleri azaltılmış, yeşil, sürdürülebilir, altyapı ihtiyacı bulunmayan, ucuz, kendi enerjisini ve suyunu sağlayabilen, hızlı kurulabilen bir prototip yapının uygulamasıdır

 

Hedefleri: . Türkiye de kurulumu ilk kez yapılacak yeşil yapı aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Enerji Yönetimi Merkezi olarak kullanılacaktır. Üniversitemiz enerji tüketim değerleri izlenerek, orta vadede planlanan yeni projeler ve bilimsel çalışmaların yapılacağı bir araştırma merkezinin kurulması projenin bir diğer amacıdır.  Bununla birlikte öğrenciler için yeşil bina uygulamasının yerinde görülmesi ve yenilikçi fikirlerinin deneme yanılma yolu ile test edebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapı içerisinde laboratuvar ve derslikler bulunacaktır. Bu laboratuvarda yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili deneyler yapılarak öğrencilere deneyerek ve görerek farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Faaliyetler: İhale hazırlıkları devam etmektedir.

Fotoğraflar:

Rev: 01.02.2017