GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülen Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi kapsamında, Dijitalleşen Dünyada Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Kaynak Verimliliği Paneli, Limak Ambassadore Hotel’de düzenlendi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, güçlü ekonomi ve güçlü ülke olmanın en önemli unsurlarından birinin verimlilik olduğunu belirterek, “Verimli çalışılmayan her yerde israf vardır ve israf haramdır. Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Dijitalleşmeyle sanayi üretiminde önemli artış gözlemliyoruz.” diye konuştu.

Verimliliğin, kaynakların en etkili şekilde kullanılarak mümkün olan en iyi nitelik ve nicelikte çıktının elde edilmesi olduğunu aktaran Dönmez, sürdürebilir bir verimlilik ve büyümenin önemine değindi.

Dönmez, verimlilik için kaynakların ve verilerin her açıdan analiz edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu ihtiyaç da göz önünde bulundurularak, GAP Bölge KalkInma İdaremiz tarafından UNDP’nin teknik desteğiyle tarladan en son kullanıcıya ulaşana kadar maddelerin nihai ürüne dönüşüm aşamalarında kaynak verimliliğini gözeten, ham maddelerin nihai ürüne dönüşüm aşamalarında kaynak verimliliğini gözeten, sağlıklı veri teminini hedefleyen GAP bölgesinde Tarım ve Tarıma Dayal Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi geliştirilmiştir.”

Dönmez, tarım ve tarıma dayalı sanayi alanlarında kaynak verimliliği uygulamalarını yaygınlaştırmak için tarladan nihai ürüne kadar uzanan değer zincirinde belirli ürünler için çeşitli pilot projelerin yapıldığı söyledi.

– Dijital dönüşüm vurgusu

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, proje kapsamında üretim sektörlerini doğrudan etkileyen ham madde, enerji, su ve toprak gibi kaynakların verimli kullanımının yanı sıra, iklim değişikliği, çevre, ekosistem hizmetleri, sosyo-ekonomik doku ve toplumsal cinsiyet gibi boyutların da bütüncül bir yaklaşım içinde analiz edildiğinin altını çizerek, projenin GAP ve diğer bölgelere büyük katkı sağlayacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin de verimliliğin ülkelerin rekabet gücünü etkilediğine dikkati çekerek, “Dünya piyasalarında rekabet edebilir bir üretim yapmak istiyorsak verimliliği, verimliliği arttırmak için de dijital dönüşümü, teknolojiyi kullanmak zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye Ülke Ofisi Daimi Temsilci Claudio Tomasi de kaynak verimliliğinin artırılması ve geliştirilmesinin öncelikli konularından olduğunu belirterek sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek ve yerlileşmek için projeler yaptıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından panelistler, tarım ve tarıma dayalı sanayide her geçen gün önemi artan teknoloji kullanımının verimliliği nasıl artırdığına dair örnekleri paylaştılar.