Başkanlığımız 2017 yılı yatırım programında yer alan “Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği” projesi, İdaremiz koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle yürütülmektedir. Proje ile ilgili bilgi notu ekte yer almaktadır.

Projede tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, su, enerji, hammadde vb. üretim kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması suretiyle, GAP Bölgesi’nin rekabet gücünün arttırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda; buğday, pamuk, mısır, antepfıstığı, zeytin, biber ve süt işleyen sanayi tesislerinin verimli kaynak kullanımına ilişkin mevcut durumlarını, sorunlarını ve çözümüne yönelik önerilerini ve potansiyel alanları belirlemek üzere, bir anket çalışması yürütülmektedir.

Aşağıda yer alan anketin 27 Eylül 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar doldurulması gerekmektedir. İlginiz ve projeye desteğiniz için teşekkür ederiz.

Proje bilgi notu için tıklayınız

Endüstriyel İşletmelere Yönelik Anket Soruları için tıklayınız