Proje Adı: Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 04.11.2016 – 04.02.2018

Proje Süresi: 15 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Proje Ortakları:

Amacı: Bu projede GAPTAEM’e ait koruklu işletmesinden geçen ana sulama kanalı üzerine 200-250 kWp civarında bir güçle güneş pili sisteminin kurulumu yapılacaktır. Kurulacak olan sistem şebekeye bağlantılı ve bağlantısız olacak şekilde kurulacaktır. Sulama dışındaki dönemlerde şebekeye elektrik verilebilecek, sulama dönemlerinde ise özellikle gündüz elektrik kesintisi olduğunda direk şebekeden bağımsız sulama pompasına elektrik verebilecek şekilde kurulması amaçlanmıştır. Ayrıca kanal üstüne ek bir 10 kWp civarında sistemle diğer enerji ihtiyaçları gece- gündüz kesintisiz karşılayacak şekilde 20-50 kWh’lik akülü sistem de kurulması amaçlanmıştır.

Hedefleri:

  • GAPTAEM koruklu işletmesinin; araştırma ve üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.
  • İşletmenin tüm elektrik ihtiyacının güneş pili sistemiyle karşılanmasıyla GAP Bölgesinde uygulamaya dönük ilk solar tarımsal işletmeyi kurmak,
  • Mardin ana sulama kanalı, Suruç ana sulama kanalı gibi diğer ana sulama kanallarına örnek olacak pilot sistemin kurulması,
  • İşletmenin yanından geçen ana sulama kanalının yaklaşık 3000 m2’sinin güneş pilleri ile kapatılmasıyla suyun buharlaşmasını önleyerek sadece kurulacak alanda sezonluk yaklaşık 5400 ton suyun buharlaşması engellemek,
  • Güneş pillerindeki yüksek sıcaklıktan dolayı oluşan performans düşüşünü suyun düşük sıcaklığı sayesinde engellemek,
  • Güneş pillerinin 1. Sınıf arazi üzerinde kurulumunu önleyecek alternatif, vitrin görevi yapacak örnek sistemin kurulmasını sağlamak,
  • Sulama kanalların yakınlarında olup ta daha yüksek olduğu için sulanamayan arazilerde bile sulama imkanı oluşturmak ve sulanan alanların arttırılmasına katkı sağlamak içinde örnek model oluşturmak,
  • AC Elektrik enerjisinin bulunmadığı, naklinin maliyetli olduğu yerlerde veya AC şebeke olduğu halde sulama döneminde sorunlu olduğu alanlarda alternatif bir potansiyel oluşturmaktır.

 

Ayrıca kurulum bittikten sonra tanıtılması ve yaygınlaşmasını sağlamak için tarla günleri, mühendis ve çiftçi kursları vb etkinlikler düzenlenerek yörede yaygınlaştırılması yönünde bilinçli bir kullanıcı zinciri oluşturulmaya çalışılacaktır.

Faaliyetler: İhale hazırlıkları devam etmektedir.

Fotoğraflar:

Rev: 31.01.2017