Proje Adı: GAP Yeşil Enerji Bölgesi İnteraktif Katılım Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 28.11.2017- 28.04.2019

Proje Süresi: 15 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV)

Proje Ortakları:

Amacı:

Yerelde uygulanması planlanan ama ülkede sathında da  gelişmekte olan sektöre önemli katkı sağlayacağı düşünülen bu projede; GAP Bölgesi mevcut enerji verimlilik analizlerinin yapılması, envanter çıkarımları, iyileştirme önermelerinin saptanması,  “yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği (YEEV)” konularında farkındalık oluşturma ve bu sektörlere yönelik personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Projede:

 

  • YEEV sektörlerinde istihdam imkanı bulabilecek olan kalifiye insan gücü oluşturulacaktır. Böylelikle, bölgenin YEEV yatırımcıları için bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlanacak olup, istihdam alanı genişletilerek bölgenin en önemli problemi olan işsizliğe karşı yeni tedbirler alınmış olunacaktır.
  •  Gerçekleştirilecek işbirlikleri ile bölge potansiyellerinin uluslararası bilinirliğinin arttırılması, yatırımcılar, akademisyenler ve politika geliştiricilerin bölge özelinde etkinliklerinin arttırılması sağlanacaktır.
  • Toplumun genelinde bilinç oluşturma ve özellikle genç neslin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında farkındalığını arttırma ve yenilikçi fikir geliştirmeye sevk edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda okul öncesi yaş grubundan başlamak üzere doktora seviyesindeki yetişkin bireylere kadar her yaş grubu için interaktif eğitim modülleri oluşturulması sağlanacaktır.

 

 

Hedefleri: Proje Kapsamında planlanan faaliyetler şunlardır:

Faaliyet 1: Yenilenebilir Enerji eğitimi simulasyon/stem sınıfı oluşturulması:

Faaliyet 2: Yenilenebilir Enerji açık alan interaktif öğrenme havzası oluşturma:

Faaliyet 3: Kamu Kurumlarına Yönelik Enerji Yöneticiliği Eğitimi:

Faaliyet 4: Kalifiye Ara Eleman Eğitimi:

Faaliyet 5: Prototip CSP entegreli absorbsiyonlu çiller imalatı:

Faaliyet 6: Liseler Yönelik Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kolay Çözüm ve İnovasyon Yarışması

 

Faaliyetler: Hazırlıklar devam etmektedir.

Fotoğraflar:

Rev: 25.12.2017