Proje Adı: Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 21.11.2017 – 21.11.2019

Proje Süresi: 24 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Proje Ortakları: Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV)

Amacı: Projenin belli başlı amaçları şunlardır;

 

 • GAP bölgesinde bulunan sulama pompalarının genel karakteristikleriyle ve pompa enerji verimlilik durumunun tespiti,
 • Pompa envanter verilerinin derlenmesi ve genel yapıyı temsil edecek sayı ve nitelikte bir örnek kümeden bilgilerin toplanması,
 • Sulama Pompalarındaki işletme sorunlarının tespiti,
 • Üreticilerdeki kurulu pompa yapısının tespiti ve buna uygun olabilecek sulama yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Elektrik şebekesinde, trafo, pano ve pompa motoru vb. elektriksel parametrelerinden kaynaklı sorunların tespiti ve durum analizi,
 • Belirlenen sorunlar için çözüm önerilerinin ortaya konulması,
 • Pompa ve motorunun Merdiven altı imalat ve tamirinin işletmelerdeki çok yönlü zararın tespiti ve bu yönde çiftçilerin ve üreticilerin bilinçlendirilmesi,
 • Tesis edilecek verimli sulama sistemleri sayesinde eski tesis edilmiş haliyle karşılaştırılarak analiz edilecek. Bu sayede bölgedeki sulama pompalarına uygulanacak bu tip iyileştirmelerle elde edile bilenecek enerji verimliliği ve elde edilecek finansal kar potansiyeli ortaya konulması,
 • Enerji verimli pompalarının, ölçüm sistemlerinin ve enerji verimli otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması için havza bazlı bir hibe programı tasarlanması ve çiftçilerin verimli pompa sistemleri kullanmaya teşvik edilmesi için gerekli devlet politikalarına katkı sağlayacak öneriler ortaya konulması,
 • Pompa sistemlerinin verimini olumsuz yönde etkileyen genel aksaklıkların yanı sıra, Bölge koşullarından kaynaklanan olumsuzluklarında tespit edilmesi,

 

 • Sonuç olarak bu proje ile daha kapsamlı bir envanter ve ölçüm çalışması sonrasında, pompa sistem verimlerinin tespiti ve artırılması için Bölge şartlarına en uygun yöntemlerin ortaya çıkarılması ve bu yöntemlerin uygulanması için nasıl teşvik edilmesinin ortaya koymaktır.

 

Hedefleri: Proje bileşenleri aşağıda sıralanmıştır:

Faaliyet 1: Saha Analizi ve Örneklem Kümesi Oluşturulması

Faaliyet 2 : Cihaz ve Ölçüm sistemlerinin alınması

Faaliyet 3: Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Faaliyet 4: Saha Ölçümleri

Faaliyet 5: Örnek pilot alanların tespiti ve kurulumu

Faaliyet 6: Görünürlük ve Yaygınlaştırma faaliyetleri:

Faaliyet 7: Raporlama

 

Faaliyetler: Proje çalışmaları devam etmektedir.