Proje Adı: GAP Yeşil Enerji Bölgesi (YEB) Kamusal Entegrasyon Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 16.11.2016- 16.09.2017

Proje Süresi: 10 Ay

Fon Kaynağı: Ulusal Bütçe(GAP BKİ)

Uygulayıcı Kuruluş: Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV)

Proje Ortakları:

Amacı: Projede GAP Bölgesi mevcut enerji verimlilik analizlerinin yapılması, envanter çıkarımları, iyileştirme önermelerinin saptanması, “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YEEV)” konularında farkındalık oluşturma ve bu sektörlere yönelik personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Hedefleri:

  1. Kamu ve Hizmet için Enerji Kimlik Belgesi Çıkarılması ve Teknik Altyapı için Envanter Hazırlanması
  2. Bölge Coğrafi ve İklim Koşullarına Uygun Pasif Yapı Teknolojilerinin İncelenmesi
  3. Kalifiye Ara Eleman Eğitimi
  4. GAP Uluslararası YEEV Sempozyumu düzenlenmesi
  5. Uluslararası YEEV Ağı Entegrasyonu

 

Faaliyetler: İhale hazırlıkları devam etmektedir.

Fotoğraflar:

Rev: 01.02.2017