GAP İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülmekte olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması (YEEV)” projesinin altıncı yönlendirme kurulu toplantısı 22 Nisan 2015 tarihinde Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirildi. GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Muhammed Adak’ın başkanı olduğu toplantıya, Kalkınma Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş., Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldılar. Toplantıda, YEEV projesinin mevcut durumu ve planlanan faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarıldı ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmeye yönelik kararlar alındı.