GAP Bölgesi’nin İlk “Ekosistem Hizmetleri ve Tarımsal Uygulamalar Çalıştayı” 20 Kasım 2017 tarihinde Batman’da gerçekleştirildi.

GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülüyor. Proje ile GAP Bölgesi’nin başat ekonomik sektörleri arasında yer alan tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde, başta su ve enerji olmak üzere, kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanımının modellenmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. İklim değişikliği, doğal kaynaklar ve çevresel faktörlerin de değerlendirildiği proje çalışmasının önemli bir bölümünü tarımsal üretimde ekosistem hizmetlerinin kullanılması oluşturuyor. Bu kapsamda, GAP Bölgesi’nin ilk “Ekosistem Hizmetleri ve Tarımsal Uygulamalar Çalıştayı” 20 Kasım 2017 tarihinde Batman’da gerçekleştirildi.  Tarımsal üretimin doğal ekosistemlerden nasıl etkilendiğine ve hangi alanlarda fayda sağladığına dair bilgi havuzu oluşturmak ve ilgili uzman görüşlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya, Batman ve çevre illerden kurum temsilcileri katıldı.