GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, Association of Energy Engineers (Enerji Mühendisleri Derneği) tarafından ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen 40. Dünya Enerji Mühendisliği Kongresi’nde “Ortadoğu Bölgesi’nde Yılın Enerji Projesi” ödülünü aldı.

GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, Association of Energy Engineers (Enerji Mühendisleri Derneği) tarafından 27-29 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta kentinde düzenlenen 40. Dünya Enerji Mühendisliği Kongresi’nde Ortadoğu Bölgesi’nde Yılın Enerji Projesi ödülünü aldı. Proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği içerisinde yürütüldü.

Projenin uluslararası ağ geliştirme stratejisi kapsamında, 2016 yılında merkezi ABD’de olan Association of Energy Engineers’in Türkiye temsilciliği kurulmuştu. Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV), Enerji Mühendisleri Birliği’nin (Association of Energy Engineers-AEE) Türkiye temsilciliği görevini yürütüyor.

98 ülkeden 17.500 üyesi ve 29 ülkede temsilciliği bulunan Association of Energy Engineers (AEE) itibar gören enerji sertifika programları ile enerji mühendisliği, enerji yönetimi, yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve ilgili alanlarda çalışıyor, enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren profesyonel mühendis ve bilim insanlarını bir araya getiriyor.

Karahocagil: Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek

Ödül sonrası açıklamalarda bulunan GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, ”Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinin bölgemizde gelişmesini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz projemizin enerji yönetimi konusunda dünyanın saygın kurumlarının birisinden ödül almasından ve uluslararası alanda takdir görmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve alanındaki çalışmalarımız iklim değişikliği, çevre korunumu, endüstriyel kaynak verimliliği ve kentleşme boyutları da dâhil olacak biçimde önümüzdeki dönemde de tüm hızıyla devam edecektir.” dedi.

Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda elektrik ve ısı üretimindeki kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve eylemlerin gerçekleştirilmesi, bölge için öngörülen sürdürülebilir büyüme yaklaşımının desteklenmesi hedeflendi.

Enerji verimliliğinde farkındalık yarattı

Proje kapsamında bölgesel ölçekte ilk yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği eylem planı hazırlandı. Sanayide enerji verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik bölgedeki kalkınma ajansları ile ortak mali destek programı oluşturuldu. Böylece, bölgedeki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması, bölgede üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması sağlandı. GAP Bölgesi için bir ilk olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Kuluçka Merkezi kuruldu. Merkez, sanayide ve binalarda enerji verimliliğinin artırılması için enerji denetimlerinin yapılmasında ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.  Alman Pasif Ev Enstitüsü’nün EnerPHit kriterine göre tasarlanan ve tadilatı yapılan GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi binası, Türkiye’de tadilat görmüş bina kategorisinde EnerPHit sertifikasına sahip ilk ve tek enerji etkin bina olma özelliği taşıyor.

Bölgenin enerji denkleminde çok önemli bir yer tutan sulama pompalarının sahadaki çalışma koşul ve karakteristiklerinin ortaya çıkarılması için sulama pompalarında enerji verimliliği ölçüm ve analizi yapıldı. Ayrıca, güneş enerjili sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için pilot uygulamalar gerçekleştirildi.

Tarımsal atıklardan katı yakıt elde edilmesi amacıyla Bitkisel Pelet Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kuruldu ve kooperatife üretimi destekleyecek teknik ekipman alımı yapıldı. Günde 25 ton, yılda 5.000 ton bitkisel pelet üretim kapasitesi bulunan tesis, hem kooperatif yapısı hem de bitkisel atıkların değerlendirilmesi itibarı ile GAP Bölgesi’nde ilk olma özelliği taşıyor.