Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi web sayfası faaliyete geçmiştir. https://www.gapgreen.org adresinden ulaşılabilir.