AP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirme Eylem Planı içinde yer alan “Yeşil Bina Tasarım ve Projelendirme Eğitimi” 15-17 Nisan 2015 tarihlerinde, Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet AÇIKGÖZ yaptığı açılış konuşmasında eğitimi düzenleyen GAP-YENEV Merkezinin değerli hocalarına teşekkür etmiş, üç gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak devam edecek olan eğitimin başarılı geçmesini ve herkese faydalı olmasını dilemiştir.
Eğitim YEEV projesi kapsamındaki Kurumsal Kapasite Geliştirme eğitimlerinden biridir. GAP-YENEV Merkezi ile ortak düzenlenen eğitimin amacı kamu kurumları öncülüğünde yeşil bina uzmanlarının yaygınlaşmasına ön ayak olmaktır.