GAP Bölgesi’nde Ekonomik Kalkınmaya Yönelik İşbirlikleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Protokol İmza Töreni, 07 Ekim 2015 tarihinde 12:00 – 14:30 saatleri arasında Şanlıurfa’da,

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek

 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı ve GAP Bölgesinde faaliyet gösteren İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile hazırlanan GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” ve “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” işbirliği protokollerinin imza töreni 07 Ekim 2015 tarihinde GAP İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. 9 ilde yürütülecek olan Programlar Türkiye’de bir ilk teşkil ediyor. Törende ayrıca GAP İdaresi ve Ajanslar arasında BIOFACH Fuarı’na Ortak Katılım Sağlanması ile ilgili işbirliği protokolü de imzalanacak. İşbirliği protokolleri GAP İdaresi Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL ile İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri tarafından imzalanacak.

 

2016 yılı toplam bütçesi 9.000.000 TL olan “GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı”nın öncelikleri şöyle:

  • Bölgedeki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması,
  • Bölgede üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Bölgede, GAP BKİ desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi danışmanlık ve araştırma merkezlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

 

2016 yılı toplam bütçesi 5.550.000 TL olan “GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programı”nın öncelikleri şöyle:

 

  • Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,
  • Bölgede üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,
  • Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle; bölgede üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması.

 

“BIOFACH Fuarına Ortak Katılım Sağlanması” ile ilgili İşbirliği Protokolü’nün amacı ise;

-Proje kapsamında görev alan kişilerin, ilgili ajans uzmanlarının ve paydaşların organik tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeleri, olası işbirlikleri kurmaları, projenin tanıtımı ve pazarlama olanaklarının arttırılması olarak belirlenmiştir.