Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı ve GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile hazırlanan “Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı”nın tanıtımı ve Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eğitim Programı, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın katılımıyla 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. GAP Bölgesi’nin tamamını kapsayarak 9 ilde uygulanacak olan Mali Destek Programı bu yönüyle gerek içeriği gerekse işbirliği geliştirmesi anlamında Türkiye’de bir ilk teşkil ediyor.

2016 yılı bütçesi 9 milyon TL olan “Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı”nın öncelikleri şöyle:

* Bölge’deki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılarak enerji verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması,

* Bölge’de, GAP İdaresi desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi danışmanlık ve araştırma merkezlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

22 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen bir törenle, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Helen CLARK’ın katılımları ile açılan GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi’nin mevcut durumu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil KONUKOĞLU ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz COŞKUN tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

sanayi_enerj_1 sanayi_enerj_2