GAP YENEV’ in temel atma töreni, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Yerel Yönetimler, Harran Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

GAP Bölgesi’ni yeşil kalkınma bölgesi haline getirmek üzere, Harran Üniversitesi bünyesinde kurulum çalışmaları sürmekte olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi’nin (GAP YENEV) fiziki altyapısının temelleri atılıyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ‘GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAP-YENEV); başta GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olmak üzere, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı destekleriyle kuruluyor.

Sürdürülebilir,  düşük enerji tüketimli bir konsepte tasarlanan Merkez binası, LEED-Gold sertifikasına aday özel mimaride inşa ediliyor. 2016 yılı Ocak ayında hizmete girmesi planlanın Merkez bünyesinde; güneş, rüzgar, biyogaz ve diğer yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularının çalışılacağı kapsamlı laboratuar imkanlarıyla kamu ve özel sektöre yeşil kalkınma endeksli bir ortak payda oluşturuluyor.

Merkez ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına stratejik öneme sahip sektörlerin bilim temelli gelişimine olanak sağlaması amaçlanıyor.

Nitelikli eğitim imkânlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, Bölge’ye yeni yatırımları cazip kılacak ve yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatları yaratacak Merkez vasıtasıyla, zengin yenilenebilir enerji potansiyeli ve henüz bakir sayılabilecek enerji verimliliği olanaklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir fırsata dönüşmesi hedefleniyor.