Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Eneji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi (YEEV) kapsamında kurulan pilot güneş enerjili sulama sistemleri, İtalya-Roma’da 27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkelerde Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sistemlerinin Geleceği Çalıştayı’nda tanıtıldı. Toplam 14 ülkenin temsilcilerinin yer aldğı çalıştayda, dünyanın farklı ülkelerinde pilot düzeyde ve endüstriyel ölçekte yürütülen çalışmalar değerlendirildi. GAP İdaresi tarafından gerçekleştirilmekte olan proje çalışmasının bölgesel kalkınma perspektifinden aktarıldığı toplantı, sürdürülebilir ve yeşil tarım uygulamaları kapsamındaki uluslararası işbirliğinin arttırılması kararı ile sona erdi.

FAO-29052015