Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Eneji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’nin (YEEV) sanayide enerji verimliliğinin iyileştirilmesi bileşeni kapsamında, 03 Haziran 2015 tarihinde GAP İdaresi’nde İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı ile istişare toplantısı düzenlendi. Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan işletmelerde enerji verimliliğini artırmaya yönelik etüt ve uygulama çalışmalarının ortak bir program çağrısı ile tüm GAP Bölgesi sathında düzenlenmesinin değerlendirildiği toplantıda alınan karar gereği, çağrı rehberi hazırlıkları ile ilgili teknik çalışmalar 12 Haziran 2015 tarihinde başlatılacak.

1