Başkanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği içerisinde düzenlenen “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Kolay Çözüm Projeleri” başvuruları sona ermiştir.

Başvuru Formları ilgililere e-mail ile iletilmiştir. Başvuru formlarının çıktısını alarak okul veya yüksekokul müdürlüklerine imzalatarak ve fotoğraf yapıştırarak en geç 26 Nisan 2016 Pazartesi günü 18:00’a kadar başvuru rehberinde belirtilen adreslere posta, kargo yada elden teslim edilmesi gerekmektedir. İmzalı formu teslim edilmeyen başvurular otomatik olarak reddedilecektir.

Ön değerlendirme sürecinden sonra seçilecek projeler 16-17 Mayıs tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılacak olan proje sergisine davet edilecektir. Davet edilen projelerin başvuru rehberinde belirtilen şekilde poster hazırlayıp sergiye getirmeleri beklenmektedir. Ön değerlendirme sonucu ile ilgili bilgilendirme yakında e-mail ile yapılacak ve web sayfamızda yayınlanacaktır.

proje