Başkanlığımız tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile yürütülmekte olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi” 7. Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısı 31 Mayıs 2016 tarihinde, Movenpick Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.

Projedeki faaliyetlerin mevcut durumunu değerlendirmek, ilgili kurumların görüş ve önerilerini almak amacıyla belirli aralıklarla Projesi Yönlendirme Kurulu toplantısı düzenlenmektedir.

Düzenlenen 7. Proje Yönlendirme Kurulu Toplantısına Bakanlıklar, merkezi kurumlar ve GAP Bölgesindeki Kalkınma Ajansları katılım gösterdi.  Toplantıda projenin mevcut durumu ve bundan sonra izlenecek yol haritası değerlendirildi.

20160531_145717